Изабел Недева – Когнитивно-поведенчески терапевт I Онлайн Терапия

Когнитивно-поведенческа терапия онлайн

Клинично доказано лечение от комфорта на вашия дом

*висока ефективност при паник атаки,
тревожност, депресия, стрес и др.*

kognitivno povedencheska terapiq online

Какво е КПТ?

Считана за „златният стандарт“ на психотерапията във Великобритания и Америка, Когнитивно-Поведенческата Терапия (КПТ) е клинично доказано психологическо направление използвано за лечение от първа линия при възрастни страдащи от разстройства на психичното здраве. Многобройни изследвания показват, че КПТ е високоефективна терапия, която води до значително подобрение на качеството на живот на клиента.

Добре дошли
в моя сайт!

kognitivno povedencheski terapevt

Добре дошли
в моя сайт!

Казвам се Изабел Недева и съм магистър когнитивно-поведенчески терапевт, акредитиран от Британската Aсоциация за Поведенческа и Когнитивна Психотерапия (BABCP) през 2019г. и получил регистрирано членство (MBACP) към Британската Aсоциация за Кoнсултиране и Психотерапия (BACP) през 2018г.
Вярвам, че спокойствието и щастието са приоритети и не е никога късно да се потърси психотерапевтична помощ за да се достигнат или възвърнат.

Помощ при

Ключовата дума е страх! Главният фокус на клиничната ми практика е лечението на страхови състояния или така наречените „тревожни разтройства“. Привидно вграден в палитрата ни от емоции с цел да бъде полезен, страха може да се превърне в пречка да живеем спокойно, щастливо и пълноценно. Мое професионално призвание е да помогна на клиентите си да го преодолеят. Ето и конкретните психични състояния, с които работя: